Sponsoring WinTfonds Swifterbant

10 februari 2023 0 Door Flevoboulers

Eind 2022 heeft de stichting Flevoboulers een aanvraag voor subsidie ingediend bij de stichting WinTfonds Swifterbant. Wij zijn zelf een stichting zonder winstoogmerk en hebben geen leden die contributie betalen. Als zodanig zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen en sponsorbijdragen.

WinTfonds heeft de aanvraag grotendeels goedgekeurd, waarna wij een financiële bijdrage in ontvangst mochten nemen. Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij onze activiteiten meer inhoud geven. Dit komt ten goede aan de ouderen in Swifterbant en omgeving, waarvoor de stichting Flevoboulers het jeu-de-boulen faciliteert en een paar keer per jaar een toernooi organiseert. Zo konden we eind 2022 wat ruimer uitpakken bij de toernooien rondom Sinterklaas en Kerstmis. Beide toernooien waren goed bezocht met resp. 31 en 33 deelnemers en zowel vanuit de organisatie als deelnemers bestempeld als zeer succesvol. Een woord van dank aan WinTfonds is dan ook wel op zijn plaats.