Privacybeleid

Stichting Flevoboulers, gevestigd aan de Vuursteenweg 7, 8255PM Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Flevoboulers is te bereiken via het e-mailadres: flevoboulers@gmail.com

De webpagina van de Stichting Flevoboulers: www.flevoboulers.nl

Bewaarde persoonsgegevens

Stichting Flevoboulers verwerkt van de aangesloten en geregistreerde spelers de persoonsgegevens die door hen zelf en vrijwillig aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Met het plaatsen van een reactie geeft u tevens toestemming voor het verzamelen van deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Flevoboulers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve e-mails en/of whatsapp berichten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Alle persoonsgegevens worden door u op basis van vrijwilligheid aan ons verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Flevoboulers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor geregistreerde spelers houden wij de persoonsgegevens in bestand zolang u actief deelneemt aan de door ons georganiseerde activiteiten. Geregistreerde spelers worden uit ons bestand verwijderd als zij langere tijd (>1 jaar) niet actief zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Flevoboulers verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zijn slechts in te zien en te gebruiken voor de hierboven genoemde doelen door leden van het bestuur van de Stichting Flevoboulers, dan wel door hen aangewezen personen die handelen namens het bestuur.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Flevoboulers gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Flevoboulers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar flevoboulers@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Flevoboulers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via flevoboulers@gmail.com.