De Stichting Flevoboulers

Wie zijn wij? Vanaf 2012 is er in Swifterbant een jeu-de-boules gemeenschap actief, die nu al jaren bij elkaar komt om het spel in recreatieve sfeer te spelen. In al die jaren is er met toestemming en steun van de Gemeente Dronten, een aantal buitenbanen bij het dorpshuis ‘De Steiger’ aangelegd.

Bij de oprichting van de stichting in 2020 is dit formeel vastgelegd in een adoptieovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting. Daarnaast maken wij gebruik van een aantal binnenbanen. De ruimte hiervoor wordt ons beschikbaar gesteld door een particulier, die zelf ook meespeelt. Hierdoor is het voor ons mogelijk om het hele jaar door het spelen van jeu-de-boules voor de liefhebber te faciliteren.

Op donderdag 9 juli 2020, is de Stichting Flevoboulers formeel opgericht, met een bestuur dat destijds bestond uit Henk van de Poll, Rob Rijkens, Dik Schipper en Siebren Siebenga! Het primaire doel van deze stichting is het faciliteren van een aantal speelmomenten per week van het jeu-de-boules spel, om daarmee het sociaal en maatschappelijk welzijn van de ouderen in het dorp en directe omgeving te stimuleren. Het faciliteren van deze speelmomenten doen wij door het organiseren van begeleiding, onderhoud banen, beheer materiaal en dergelijke. Hiervoor maken wij gebruik van een aantal vrijwilligers die zich inspannen om hieraan een bijdrage te leveren. Zonder vrijwilligers, geen jeu-de-boules!

Het staat een ieder in Swifterbant en omgeving vrij om één of meerdere malen per
week met ons mee te spelen. Welkom! Een registratie als deelnemer is vrijwillig, maar wordt op prijs gesteld en beschouwd als steun voor onze stichting. Er is geen contributie om de drempel zo laag mogelijk te houden! Wij zijn dan ook geen lid van de NJJB. Voor degenen die ook aan wedstrijden georganiseerd door de NJJB willen deelnemen, is een persoonlijk lidmaatschap van de bond mogelijk.

De vaste speelmomenten met begeleiding zijn maandagochtend vanaf 09.30 uur, dinsdagavond vanaf 19.00 uur en donderdagmiddag vanaf 14.00 uur. Onze banen liggen bij dorpshuis de Steiger, De Heraldiek 2A in Swifterbant. In de wintermaanden, of bij regen, spelen we binnen, in de schuur gelegen aan de Vuursteenweg 7 in Swifterbant.

Voor meer info, verken de website, of neem contact op via flevoboulers@gmail.com