Subsidie WindPlanBlauw

15 juni 2021 0 Door Flevoboulers

De Stichting Flevoboulers zag op 9 juni j.l. haar aanvraag voor subsidie bij WinTfonds Swifterbant gehonoreerd worden met een bedrag van €2450. Een mooi bedrag voor onze Stichting. We zijn immers non-profit en proberen het zonder financiële bijdrage van de deelnemende spelers te doen. Hierdoor kan een ieder laagdrempelig deelnemen aan onze activiteiten.

WindPlanBlauw is een nieuw windpark in de noordwesthoek van Flevoland. WindPlanBlauw wil bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio door het financieel ondersteunen van verenigingen, (sport)clubs en evenementen in Swifterbant. Hiervoor werd o.a. het WinTfonds Swifterbant opgericht. Dit fonds is voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen, en evenementen een impuls geven. Vanaf 2022 is hiervoor jaarlijks €75.000 budget. Vooruitlopend op deze structurele subsidie, kon in 2021 reeds een éénmalige aanvraag voor financiële steun worden ingediend.

Dankzij kleinschalige sponsoring en dit soort subsidies kunnen we als Stichting onze activiteiten uitvoeren zonder dat we een financiële bijdrage van de spelers hoeven de vragen voor de basisactiviteiten van de Stichting. Daarmee houden we onze activiteiten laagdrempelig en beschikbaar voor iedereen. De mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan het jeu-de-boules spel is vooral voor ouderen een mogelijkheid om sociaal actief te blijven. Maar ook jongeren kunnen veel plezier beleven aan het spel, dat zich bij goed weer vooral in de buitenlucht afspeelt.